Dossiers  >   Hartfalen  >  Correleert een depressie met een hoger risico op hartfalen?

Correleert een depressie met een hoger risico op hartfalen?

25/11 - De prevalentie van depressie is hoger bij patiënten met hartfalen. Er zijn almaar meer aanwijzingen dat depressieve symptomen het optreden van hartfalen voorspellen. We beschikken echter maar over weinig gegevens over het verband tussen depressieve symptomen en het risico op hartfalen.

Een groep vorsers is uitgegaan van de ARIC-studie (Atherosclerosis Risk in Communities), een longitudinaal cohortonderzoek dat is uitgevoerd bij 15 792 mensen van 45 tot 64 jaar, die tussen 1987 en 1998 4 keer op spreekuur zijn gezien. Tussen 2011 en 2013 zijn 6538 mensen voor een vijfde keer op spreekuur gekomen, waarbij een echocardiografie is uitgevoerd en waarbij ze de CES-D-vragenlijst (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) hebben ingevuld. De korte versie van die vragenlijst telt 11 items; die krijgen een score van 0 (geen/zelden) tot 1 (soms) of 2 (vaak). Een score ≥ 9 wijst op significante depressieve symptomen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: