Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Melanoom met hersenmetastasen: immunotherapie effectiever bij asymptomatische patiënten

Melanoom met hersenmetastasen: immunotherapie effectiever bij asymptomatische patiënten

29/11 - In de CheckMate 204-studie is een combinatie van een PD-1-antagonist en een CTLA-4-antagonist bij patiënten met een melanoom met asymptomatische hersenmetastasen, bijzonder effectief gebleken.1 De mediane progressievrije overleving en de mediane totale overleving waren nog niet bereikt na een mediane follow-up van 20,6 maanden. Bij de symptomatische patiënten en patiënten die werden behandeld met corticosteroïden, waren de resultaten heel wat minder goed.

Een derde van de patiënten met een gemetastaseerd melanoom vertoont op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld, hersenmetastasen en over verloop van tijd zal meer dan twee derde van de patiënten hersenmetastasen ontwikkelen. Historisch bestond de behandeling in chirurgie en radiotherapie. Die behandeling gaf een mediane overleving van 4-5 maanden. De prognose is echter sterk verbeterd dankzij checkpointremmers en gerichte geneesmiddelen. In meerdere studies zijn goede resultaten behaald met PD-1-antagonisten, maar de meeste studies hebben enkel asymptomatische patiënten gerekruteerd. Het percentage objectieve intracraniale respons is dan van de grootteorde van 20 %. Hoe is dat bij symptomatische patiënten?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: