Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Immunotherapie bij niet-kleincellige longkanker: opletten met antibiotica?

Immunotherapie bij niet-kleincellige longkanker: opletten met antibiotica?

29/11 - Een voorafgaande behandeling met antibiotica zou negatieve invloed kunnen hebben op de werkzaamheid van checkpointremmers, waarschijnlijk via een effect op de intestinale microbiota. Hebben antibiotica ook invloed bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker die een eerstelijnstherapie krijgen met een combinatie van immunotherapie en chemotherapie? Het antwoord op die vraag wordt geboden door een studie bij 302 patiënten, die antibiotica hadden gekregen voor of samen met de immunotherapie.

Er zijn aanwijzingen dat checkpointremmers in monotherapie bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) misschien minder doeltreffend zijn als de patiënten voordien een behandeling met antibiotica hebben gekregen. Een mogelijke verklaring daarvoor is ontregeling van de intestinale microbiota door het antibioticum, wat dan invloed zou hebben op de checkpointremmer. Er was nog geen onderzoek uitgevoerd naar het effect van behandeling met antibiotica bij patiënten die een combinatie van immuno- en chemotherapie kregen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: