Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Een eliminatiedieet kan een remissie bewerkstelligen bij een lichte tot matig ernstige ziekte van Crohn

Een eliminatiedieet kan een remissie bewerkstelligen bij een lichte tot matig ernstige ziekte van Crohn

10/12 - Het eliminatiedieet weert wateroplosbare vezels en resistent zetmeel, hoofdzakelijk afkomstig van groenten en fruit, in de voeding, merken de vorsers op in The Lancet Gastroenterology and Hepatology. Tijdens elke fase van het dieet krijgen de patiënten een bredere toegang tot bepaalde voedingsmiddelen. Er zijn aanwijzingen dat een dergelijk dieet in combinatie met partiële enterale voeding doeltreffend is bij kinderen, maar er zijn geen prospectieve gegevens over het nut van een eliminatiedieet bij volwassenen, zegt het team.

Om dat uit te pluizen, hebben dr. Yanai et coll. 44 volwassen patiënten met een ziekte van Crohn in drie medische centra willekeurig gerandomiseerd naar hetzij een eliminatiedieet plus partiële enterale voeding hetzij enkel een eliminatiedieet gedurende 24 weken. De patiënten hadden geen behandeling met biologische geneesmiddelen gekregen, waren 18 tot 55 jaar oud en hadden een lichte tot matig ernstige ziekte. Het betrof een open studie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: