Dossiers  >   HIV  >  Bepaalde antivirale middelen verhogen de BMI bij hiv-geïnfecteerde patiënten

Bepaalde antivirale middelen verhogen de BMI bij hiv-geïnfecteerde patiënten

15/12 - In een multicohortonderzoek steeg de body mass index (BMI) ruim 7% meer met de antivirale middelen dolutegravir (DTG), tenofovir alafenamide (TAF) en raltegravir (RAL) dan met lamivudine (3TC).

DTG en TAF hadden daarbij een onafhankelijk effect. De correlaties bleven overeind bij patiënten die geen combinatie van die antiretrovirale middelen kregen", zei dr. Loveleen Bansi-Matharu van het University College London in een mail.

"De geneesmiddelen, die in die studie zijn onderzocht, zijn zeer effectief tegen het hiv en worden over het algemeen goed verdragen", merkte ze op. "De BMI zou stelselmatig moeten worden berekend aangezien die geneesmiddelen een gewichtsstijging kunnen veroorzaken, en dat moet worden afgewogen tegen hun werkzaamheid en het individuele risicoprofiel;"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: