Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Bronchuskanker tijdens de coronapandemie: aanpassing van de immunotherapie …

Bronchuskanker tijdens de coronapandemie: aanpassing van de immunotherapie …

27/12 - Tijdens de coronapandemie werden de schema’s voor behandeling met checkpointremmers bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker aangepast om de continuïteit van de zorg te verzekeren en om het patiënten die niet naar het ziekenhuis kunnen komen of die bang zijn om naar het ziekenhuis te komen voor hun behandeling, gemakkelijker te maken. En met succes. De scores van angst en depressie zijn gedaald en de levenskwaliteit is gevrijwaard gebleven in vergelijking met de toestand voor de pandemie.

Tijdens de coronapandemie zijn alternatieven zoals teleconsultatie ontwikkeld om de continuïteit van de zorg te verzekeren.

Een ander alternatief is geweest een verhoging van de doseringen als de ziekte verergert, zodat de patiënten zich minder vaak naar het ziekenhuis moeten begeven. Meerdere wetenschappelijke verenigingen treden die werkwijze bij, met name in de oncologie bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker stadium IIIc of IV met checkpointremmers, wetende dat een stopzetting van de behandeling meteen invloed heeft op de overleving.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: