Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom: een LAG3-antagonist toevoegen aan een PD-1-antagonist?

Gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom: een LAG3-antagonist toevoegen aan een PD-1-antagonist?

27/12 - Heeft het zin een LAG-3-remmer toe te voegen aan de behandeling met een PD-1-antagonist bij patiënten met een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom? In de RELATIVITY-047-studie was de mediane progressievrije overleving op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt in de groep die de combinatietherapie kreeg. In de groep die enkel de PD-1-antagonist, bedroeg de mediane PFS 30 maanden. De mediane tijd zonder behandeling tussen de laatste dosis en een nieuwe behandeling was nagenoeg 3-maal langer met een combinatie van een LAG-3-antagonist, relatlimab + nivolumab, een PD-1-antagonist.

Volgens dr. Evan Lipson (Baltimore), hoofdonderzoeker van de studie, is dat een nieuwe therapeutische optie voor dergelijke patiënten. Het is ook de eerste fase III-studie die de werkzaamheid van een LAG-3-antagonist heeft onderzocht bij patiënten die al een behandeling met een CTLA-4-antagonist en een PD-1-antagonist hadden gekregen.

LAG-3 (Lymphocyte Activation Gene-3) remt de T-lymfocyten, waardoor het immuunsysteem de kankercellen minder goed kan elimineren. Bij meer dan 40 % van de patiënten met een primair melanoom en bijna 70 % van de patiënten met een gemetastaseerd melanoom wordt een abnormale expressie vastgesteld van MHC (major histocompatibility complex) klasse II-moleculen, die zich binden aan het LAG-3-eiwit. De interactie tussen LAG-3 en MHC-klasse II-moleculen remt de respons van het immuunsysteem, verwekt resistentie tegen apoptose van de tumorcellen via activering van de signalisatiewegen MAPK/Erk en PI3K/Akt en is dus prognostisch ongunstig. Toevoeging van een antistof die LAG-3-remt, aan een PD-1-antagonist als eerstelijnstherapie bij de behandeling van een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar melanoom zou dan ook de antitumorale werkzaamheid ervan moeten verhogen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: