Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Plaatselijke nierkanker met hoog risico: een adjuvante therapie met een tyrosinekinaseremmer na nefrectomie overtuigt niet

Plaatselijke nierkanker met hoog risico: een adjuvante therapie met een tyrosinekinaseremmer na nefrectomie overtuigt niet

27/12 - De PROTECT-studie heeft pazopanib als adjuvante behandeling onderzocht na een nefrectomie. Bij de slotanalyse is geen verschil in recidiefvrije overleving vastgesteld bij patiënten met een nierkanker die een hoog risico liepen op recidief. Na de studies ASSURE en S-Trac betekent dat allicht de zwanenzang van tyrosinekinaseremmers in die indicatie, ook al omdat wel goede resultaten worden behaald met een immunotherapie met checkpointremmers.

Bij bijna de helft van de patiënten met een plaatselijke nierkanker zal de tumor na een nefrectomie recidiveren. Dat percentage verschilt naargelang van de grootte en de graad van de tumor en het percentage necrose. Vandaar de vraag: "Kan het risico op recidief worden verlaagd met een adjuvante behandeling met een tyrosinekinaseremmer?" De ASSURE-studie heeft sorafenib en sunitinib vergeleken met een placebo bij 1943 patiënten met een hoogrisiconierkanker. In die studie is geen significant verschil in progressievrije overleving of totale overleving vastgesteld. In de S-Trac-studie (sunitinib vs. placebo) is wel een verschil in ziektevrije overleving vastgesteld (HR = 0,76, p < 0,03), maar geen verschil in totale overleving bij patiënten met een grote tumor (stadium T3/T4) die een zeer hoog risico liepen (volgens de UISS-criteria). Om meer klaarheid ter zake te scheppen, werd de PROTECT-studie op touw gezet.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: