Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Gemetastaseerd niercarcinoom: keuze van de behandeling op geleide van de genetische signatuur

Gemetastaseerd niercarcinoom: keuze van de behandeling op geleide van de genetische signatuur

25/01 - De IMmotion 150-studie heeft de respons op de behandeling bij patiënten met een niercarcinoom onderzocht naargelang van de expressie (hoog of laag) van de signatuur van een aantal gene,n waaronder genen die te maken hebben met de angiogenese en de functie van de effector-T-cellen. De IMmotion 151-studie heeft de impact van die signatuur op de keuze van de behandeling onderzocht. Patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd heldercellig en/of sarcomatoïd niercarcinoom werden behandeld met hetzij een combinatie van een PD-1-antagonist plus een VEGF-antagonist hetzij een tyrosinekinaseremmer. In december zijn de resultaten van de eindanalyse van die studie gepubliceerd in JAMA Oncology met de resultaten over de progressievrije overleving en de totale overleving in de totale patiëntenpopulatie en volgens het profiel van het transcriptoom.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: