Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Immunotherapie voor kleincellige longkanker PFS ontgoochelend, maar hoop op totale overleving...

Immunotherapie voor kleincellige longkanker PFS ontgoochelend, maar hoop op totale overleving...

11/02 - De STIMULI-studie evalueert bij patiënten met een plaatselijke kleincellige longkanker stadium I tot IIIB die goed hebben gereageerd op chemo-radiotherapie, het nut van een consolidatietherapie met een CTLA-4-antagonist en een PD-1-antagonist. Tot nog toe is er geen verschil in progressievrije overleving, het primaire eindpunt, maar de totale overleving is beter met immunotherapie dan in de subgroep van patiënten die radiotherapie 2 x/d hebben gekregen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: