Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd niercarcinoom: hoe de toxiciteit van immunotherapie verminderen?

Plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd niercarcinoom: hoe de toxiciteit van immunotherapie verminderen?

11/02 - De PRISM-studie is een gerandomiseerde fase II-studie, die de bijwerkingen van immunotherapie bij patiënten met een plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd niercarcinoom heeft onderzocht. Die studie met een eenvoudige opzet is uitgevoerd bij een beperkt aantal patiënten, maar de conclusies ervan zouden weleens invloed kunnen hebben op de praktijkvoering. Het aantal graad 3/4-bijwerkingen als gevolg van de behandeling was inderdaad significant lager als de frequentie van toediening van de CTLA-4-antagonist werd verlaagd. Bovendien had dat geen negatieve invloed op het percentage objectieve respons en de progressievrije overleving.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: