Dossiers  >   Borstkanker  >  Prognose bij gemetastaseerde ductulaire en lobulaire borstkanker

Prognose bij gemetastaseerde ductulaire en lobulaire borstkanker

Te onthouden De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van meer dan 16 000 patiënten met een gemetastaseerde borstkanker. - 86% van de patiënten had een ductulair borstcarcinoom en 14% een lobulair. - De prognose was beter bij de patiënten met een ductulair borstcarcinoom dan bij de patiënten met een lobulair borstcarcinoom, ongeacht of de hormoonreceptoren al dan niet positief waren. Een pathologisch-anatomisch beeld van lobulair borstcarcinoom is een onafhankelijke prognostische factor. Gemetastaseerde lobulaire borstkanker zou dan ook als een aparte entiteit moeten worden beschouwd. Prospectief onderzoek is wenselijk om de behandeling ervan te verbeteren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: