Dossiers  >   World Asthma Day 2022  >  Werelddag voor astma 2022: "De lacunes in de zorg wegwerken"

Werelddag voor astma 2022: "De lacunes in de zorg wegwerken"

02/05 - De eerste dinsdag van de maand mei houdt het GINA (Global Initiative for Asthma) de Werelddag voor astma, een ziekte die ongeveer 500 000 Belgen en wereldwijd 300 miljoen mensen treft en jaarlijks 500 000 dodelijke slachtoffers maakt. Uit die cijfers blijkt duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, ook al omdat de prevalentie van astma al tientallen jaren gestaag stijgt. Dat is wellicht toe te schrijven aan de luchtvervuiling en de blootstelling aan fijn stof, die astma verergeren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: