Dossiers  >   CAR T Cell  >  Behandeling van B-cellymfoom met CAR-T-cellen: Een aanleercurve

Behandeling van B-cellymfoom met CAR-T-cellen: Een aanleercurve

27/04 - Een behandeling met CAR-T-cellen (T-cellen met een chimere antigeenreceptor) is geïndiceerd bij diffuus grootcellig B-cellymfoom, mantelcellymfoom, multipel myeloom en acute lymfatische leukemie. Zo’n behandeling veroorzaakt een specifieke morbiditeit en vergt veel logistiek en mankracht. Er is ook een aanleercurv. Een nieuwe studie leert daar wat meer over.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: