Dossiers  >   COPD & Astma  >  Pesticiden en risico op COPD

Pesticiden en risico op COPD

Beroepsmatige blootstelling aan pesticiden verhoogt het risico op ontwikkeling van chronische obstructieve longziekte (COPD), volgens een Britse studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Thorax. Dat zou ten dele de hogere incidentie van COPD bij landbouwers kunnen verklaren.

Non-hodgkinlymfoom, multipel myeloom, prostaatkanker, ziekte van Parkinson, cognitieve stoornissen, chronische bronchitis en COPD … Vorsers van het Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) hebben in juni 2021 een studie gepubliceerd, die wijst op een vermoedelijk verband tussen blootstelling aan pesticiden en de bovenvermelde ziektes.

Volgens de experts van het Inserm "is tabak de belangrijkste risicofactor voor COPD. 80% van de gevallen van COPD is toe te schrijven aan actief of passief roken. Maar ook andere omgevingsfactoren veroorzaken COPD zoals luchtvervuiling, beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (koolstof, silicium, organisch stof …). Vermoedelijk spelen nog andere factoren mee zoals blootstelling aan pesticiden."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: