Dossiers  >   Hartfalen  >  Een verminderde longfunctie correleert met een hoger risico op hartfalen

Een verminderde longfunctie correleert met een hoger risico op hartfalen

In een cohortonderzoek is een onafhankelijke correlatie gemeten tussen obstructief of restrictief longlijden en een hoger risico op hartfalen, vooral bij patiënten met hartfalen met een gevrijwaarde ejectiefractie (HFpEF), zeggen vorsers.

"Veel patiënten met een chronische longziekte blijken tevens hartfalen te vertonen. Om dat uit te pluizen, hebben we deze studie uitgevoerd", schreven dr. Christina Eckhardt en dr. Elizabeth Oelsner van het Columbia University Medical Center in New York City in een mail.

"Hypertensie, diabetes en roken zijn bekende risicofactoren voor hartfalen, maar longfunctiestoornissen blijken dus ook een belangrijke, maar onderschatte cardiale risicofactor te zijn", schreven ze. "Volgens onze studie zou de opsporing van longfunctiestoornissen weleens heel belangrijk kunnen zijn met het oog op preventie, het stellen van een vroege diagnose en het ramen van de prognose van patiënten met chronisch hartfalen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: