Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Atriumfibrillatie: hyperthyreoïdie verhoogt het risico op CVA

Atriumfibrillatie: hyperthyreoïdie verhoogt het risico op CVA

Te onthouden - Een Franse groep heeft de jaarlijkse incidentie van ischemisch cerebrovasculair accident en bloedingen geëvalueerd bij patiënten die uit het ziekenhuis waren ontslagen na een episode van atriumfibrillatie, naargelang ze al dan niet tevens een hyperthyreoïdie vertoonden. - De patiënten met hyperthyreoïdie liepen een hoger risico op ischemische accidenten tijdens het eerste jaar na de diagnose van hyperthyreoïdie. Na het eerste jaar was er geen statistisch significant verschil meer. - Hyperthyreoïdie blijkt dus wel degelijk een onafhankelijke risicofactor voor ischemisch CVA te zijn bij patiënten met een atriumfibrillatie tijdens het eerste jaar na de diagnose van hyperthyreoïdie.

Waarom is dat belangrijk?

Patiënten met een atriumfibrillatie vertonen vaak hyperthyreoïdie. De prevalentie wordt geraamd op 10-25% (tegen 1,5-2% in de algemene bevolking). Hyperthyreoïdie correleert ook met een hoger risico op CVA en een hogere cardiovasculaire sterfte, vooral bij jongere patiënten en/of patiënten zonder cardiovasculaire comorbiditeit. Volgens die studie taant de invloed van de hyperthyreoïdie naarmate andere risicofactoren toenemen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: