Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  CVA: hoog risico op recidief in geval van atriumfibrillatie, zelfs met anticoagulantia

CVA: hoog risico op recidief in geval van atriumfibrillatie, zelfs met anticoagulantia

USA - Volgens een nieuwe studie (1) lopen patiënten met een atriumfibrillatie die een ischemisch CVA hebben ontwikkeld tijdens behandeling met direct werkende orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten (VKA) een hoog risico op recidief of overlijden.

De sterfte tijdens de eerste 3 maanden na een ischemisch CVA opgetreden tijdens een orale antistollingstherapie was iets hoger dan 12%. Na een jaar bedroeg die bijna 20%. Dat wijst er volgens de auteurs op dat er nood is aan aanvullende strategieën om een recidief van CVA te voorkomen bij die patiënten.

"Patiënten met een atriumfibrillatie die een ischemisch CVA oplopen tijdens behandeling met direct werkende orale anticoagulantia of VKA , lopen een hoog risico op recidief van ischemisch CVA en overlijden", schrijft dr. Alexander Benz, uitgenodigd vorser aan het instituut voor onderzoek van de volksgezondheid (Ontario, Canada). "Bij die patiënten is er duidelijk een niet-gedekte nood. We denken dat gerandomiseerde, gecontroleerde studies nodig zijn om strategieën te vinden die de resultaten in die bijzondere subgroep van hoogrisicopatiënten met een atriumfibrillatie verbeteren."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: