Dossiers  >   CAR T Cell  >  Mantelcellymfoom : lange overleving met CAR-T-cellen

Mantelcellymfoom : lange overleving met CAR-T-cellen

In een studie gepresenteerd op het ASCO 2022 verlengden CAR-T-cellen en meer bepaald brexucabtagene autoleucel de mediane totale overleving bij patiënten met een relaps van of een refractair mantelcellymoom significant en bedroeg het percentage objectieve respons 91%. De follow-up van 3 jaar is de langste gepubliceerde follow-up met CAR-T-cellen tot nog toe van patiënten met een mantelcellymfoom.

Een mantelcellymfoom is een agressief non-hodgkinlymfoom. De behandeling bestaat in een brutontyrosinekinaseremmer, maar de prognose blijft slecht. Met CAR-T-cellen beschikken we nu over een nieuwe behandeloptie. Met CAR-T-cellen zijn al goede resultaten geboekt bij patiënten met een relaps van of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom. Het was dan ook logisch CAR-T-cellen ook te evalueren bij patiënten met een relaps van of een refractair mantelcellymfoom. Op het ASCO 2022 zijn de resultaten na 3 jaar van de ZUMA-2-studie gepresenteerd.1

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: