Dossiers  >   CAR T Cell  >  Relaps van of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom : een vergelijking van 2 geneesmiddelen op basis van CAR-T-cellen

Relaps van of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom : een vergelijking van 2 geneesmiddelen op basis van CAR-T-cellen

Die studie gebaseerd op het DESCAR-T-register heeft de CAR-T-cellen axicabtagene ciloleucel in het reële leven vergeleken met een andere vorm van CAR-T-cellen bij patiënten met een relaps van of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom. De patiënten werden volgens 14 variabelen met elkaar gematcht. Axi-cel was doeltreffender, maar toxischer. Dat doet vragen rijzen over de patiëntenselectie. Bij een diffuus grootcellig B-cellymfoom is het immers de werkzaamheid, die primeert, wat niet zo is bij een folliculair lymfoom.

Er bestaan al meerdere geneesmiddelen op basis van T-cellen met een chimere antigene receptor (CAR-T) voor de behandeling van een diffuus grootcellig B-cellymfoom. Zijn die evenwaardig? Op het ASH 2021 is een studie gepresenteerd waarin het percentage objectieve respons (73% vs. 60%) en de progressievrije overleving (53% vs. 32% na 6 maanden) beter waren met axi-cell dan met een andere vorm van CAR-T-cellen. Er was echter geen significant verschil in de totale overleving (78% vs. 70%, p = 002). Nu is een update van die gegevens gepresenteerd.1

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: