Dossiers  >   Hartfalen  >  Gevalsbeschrijving: angorachtige pijn in de borstkas en oedeem van de 4 ledematen

Gevalsbeschrijving: angorachtige pijn in de borstkas en oedeem van de 4 ledematen

Presentatie Een 56-jarige vrouw met een voorgeschiedenis van hypertensie en roken (90 pakjesjaren) werd verwezen voor een coronariografie ± MRI van het hart. Ze klaagde van angorachtige pijn in de borstkas bij rust, inspanningsdyspneu, oedeem van de 4 ledematen en een gewichtstoename van 10 kg.

Bij opname op de afdeling interne geneeskunde konden een nier- en een leverziekte worden uitgesloten. Bij een PET-scan werd geen verdacht letsel gezien. Gezien de angineuze symptomen, de dyspneu, het oedeem en de cardiale markers werd gedacht aan een hartprobleem. De NT-proBNP-spiegel was met furosemide gedaald van 1500 naar 500 pg/ml.

Een transthoracale echocardiografie toonde een gevrijwaarde LVEF, afwijkingen van de segmentale kinetiek (hypokinesie van de apex en inferoapicaal) en een opvulling van de apex (mogelijk een dikke papillaire spier of een trombus).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: