Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Veiligheid van JAK-remmers bij RA: Follow-up van bijna 10 000 patiënten

Veiligheid van JAK-remmers bij RA: Follow-up van bijna 10 000 patiënten

De auteurs hebben een analyse uitgevoerd van de samengevoegde gegevens van 16 nationale registers van patiënten met reumatoïde artritis in Europa, Canada, Turkije en Israël om de veiligheid en de tolerantie van januskinaseremmers te evalueren. Ze hebben daarbij het aantal patiënten dat de behandeling heeft stopgezet wegens bijwerkingen, vergeleken met het aantal patiënten dat een behandeling met TNF-alfa-antagonisten of bDMARD’s met een ander werkingsmechanisme heeft stopgezet wegens bijwerkingen. De naam van de studie is wel heel toepasselijk: JAK-pot.

JAK-remmers worden alsmaar vaker voorgeschreven bij de behandeling van reumatoïde artritis. Klinische studies zoals FINCH 3 (patiënten die nog geen MTX hadden gekregen), FINCH 1 (patiënten die niet hadden gereageerd op MTX of MTX niet verdroegen) en FINCH 2 (patiënten die niet hadden gereageerd op bDMARD's of die geneesmiddelen niet verdroegen) hebben de werkzaamheid en de veiligheid van JAK-remmers aangetoond. Recentelijk is de Oral Surveillance Study gepubliceerd en dan is er nu een analyse van de samengevoegde gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid van JAK-remmers in het reële leven.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: