Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Daling van het risico op dementie bij patiënten bij wie recentelijk een diagnose van AF is gesteld en die stoppen met roken.

Daling van het risico op dementie bij patiënten bij wie recentelijk een diagnose van AF is gesteld en die stoppen met roken.

Er is een verband tussen voorkamerfibrillatie (VKF) en een verhoogd risico op multimorbiditeit, in het bijzonder dementie. Om de klinische resultaten van patiënten met voorkamerfibrillatie te verbeteren is een globale aanpak nodig, met inbegrip van levensstijlveranderingen.

Roken is een belangrijke risicofactor van VKF, CVA en dementie. Een team van onderzoekers komt met de hypothese volgens dewelke rookstop zou kunnen bijdragen tot een daling van de incidentie van dementie in de VKF-patiëntenpopulatie.

De wetenschappers gingen aan de slag met de gegevens van 126.252 patiënten die zich aan een medisch onderzoek hadden onderworpen in de periode van twee jaar voor hun diagnose van voorkamerfibrillatie. Een tweede medisch onderzoek vond plaats in de periode van twee jaar na de diagnose. De indeling van de deelnemers gebeurde in functie van hun rookstatus: nooit gerookt, ex-rokers, rokers die gestopt waren en huidige rokers. Definitie van ex-rokers: degenen die gestopt waren voor het eerste onderzoek en die niet waren herbegonnen op het ogenblik van het tweede onderzoek. Patiënten die rookten op het moment van het eerste onderzoek, maar gestopt waren voor het tweede onderzoek, waren de rokers die gestopt waren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: