Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Welk corticosteroïd gebruiken bij een ernstige Covid-19? Een meta-analyse licht een tipje van de sluiter op.

Welk corticosteroïd gebruiken bij een ernstige Covid-19? Een meta-analyse licht een tipje van de sluiter op.

De snelle klinische verslechtering bij patiënten met een ernstige Covid-19 is toe te schrijven aan een fulminante ontstekingsreactie, de cytokinestorm. Remming van de hyperinflammatoire respons en preventie van weefselletsels zijn dan ook twee essentiële doelstellingen bij de behandeling van Covid-19.

In het begin van de pandemie heeft de WGO systematische toediening van corticosteroïden bij Covid-19-patiënten ontraden. Na de publicatie van der RECOVERY-studie is de WGO daarop teruggekomen en raadt ze het gebruik van corticosteroïden aan bij patiënten met een ernstige Covid-19. In de RECOVERY-studie was de sterfte bij patiënten met een ernstige Covid-19 significant lager met corticosteroïden dan met de standaardbehandeling. Volgens een recent systematisch literatuuroverzicht is de sterfte na 28 dagen ongeacht de doodsoorzaak lager na toediening van systemische corticosteroïden dan met de standaardbehandeling of een placebo. In de klinische praktijk worden echter allerhande corticosteroïden gebruikt en we weten niet altijd welk corticosteroïd te verkiezen is.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: