Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Bijzonder complexe relatie tussen kosten voor geneesmiddelen, therapietrouw en outcome

Bijzonder complexe relatie tussen kosten voor geneesmiddelen, therapietrouw en outcome

Wat is het verband tussen de kosten voor geneesmiddelen en therapietrouw in Canada? Voor de eerste keer heeft een Canadees team van gezondheidseconomen deze relatie in hun land in beeld gebracht. Volgens hun hoofdconclusie neemt 5,1 tot 10,2% van de Canadezen minder medicatie omwille van de kostprijs ervan. Canada zit hiermee in de middenmoot van andere westerse landen.

Het team ging de impact na van medication cost-related nonadherence (CRNA) in Canada, waarbij iemand minder medicatie inneemt omwille van de financiële kosten ervan. De prevalentie ervan ligt heel hoog in de Verenigde Staten doordat heel wat inwoners geen ziekteverzekering hebben.  Factoren die bijdragen tot CRNA kunnen de volgende zijn: hoog remgeld, onvoldoende of niet verzekerd, een laag inkomen, et cetera. Door CRNA komen mensen vaker in het ziekenhuis of op de spoedafdeling terecht, vooral chronische patiënten  Bij CRNA nemen patiënten vaak net voldoende medicatie om minder of geen symptomen te hebben, maar in onvoldoende dosissen om er klinisch voordeel uit te halen. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: