Dossiers  >   Pancreaskanker  >  Ductulair pancreasadenocarcinoom: is een 18FDG-PET-scan een nieuwe standaard bij de staging?

Ductulair pancreasadenocarcinoom: is een 18FDG-PET-scan een nieuwe standaard bij de staging?

Bij patiënten met een niet-gemetastaseerd niet-reseceerbaar ductulair adenocarcinoom van de pancreas is er discussie over het nut van een 18FDG-PET-scan boven op de standaardbeeldvorming. De Britse NICE-richtlijnen pleiten voor een 18FDG-PET-scan, maar die richtlijn wordt weinig nageleefd, vooral als de kanker niet kan worden weggesneden. Zal deze studie uitgevoerd in het reële leven een einde maken aan de discussie?

Eerdere studies hebben aangetoond dat beeldvorming met een 18FDG-PET-scan nuttig is bij de staging van patiënten met een niet-gemetastaseerd ductulair adenocarcinoom van de pancreas dat niet kan worden weggesneden. Daarom raadt het Britse NICE dat onderzoek aan, maar die richtlijn wordt weinig nageleefd, vooral als de kanker niet kan worden weggesneden. De reden die daarvoor wordt aangehaald, is dat de conclusies van gerandomiseerde, gecontroleerde studies niet altijd kunnen worden doorgetrokken naar de dagelijkse praktijk. Daarom is een studie in het reële leven uitgevoerd1 bij 1637 patiënten met een ductulair adenocarcinoom van de pancreas die tussen juli 2018 en februari 2022 via de Christie NHS Fundation Trust zijn gerekruteerd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: