Dossiers  >   Hartfalen  >  En als hartfalen niet de belangrijkste factor is die een hepatorenaal syndroom met acute nierinsufficiëntie (HRS-AKI) uitlokt?

En als hartfalen niet de belangrijkste factor is die een hepatorenaal syndroom met acute nierinsufficiëntie (HRS-AKI) uitlokt?

In de cursus leverziekten hebben we geleerd dat de acute nierinsufficiëntie bij een hepatorenaal syndroom wordt veroorzaakt door een verergering van het hartfalen. Maar volgens een studie van Karen Vagner Danielsen et coll. (Kopenhagen, Denemarken) zou hartfalen niet de doorslaggevende factor zijn bij de pathogenese van een hepatorenaal syndroom. Zij hebben een MRI uitgevoerd en de druk in de vena portae gemeten (om de perifere, splanchnische, renale en cardiale hemodynamiek te evalueren) bij 27 patiënten met een gecompenseerde cirrose, 60 patiënten met een gedecompenseerde cirrose en 27 gezonde controlepersonen.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten met cirrose was 60 jaar. 61% waren mannen. De gemiddelde MELD-score (Model for End-Stage Liver Disease) was 15 en de gemiddelde hepatische veneuze drukgradiënt (HVPG) 15 mmHg. De HVPG heeft een prognostische waarde bij de evaluatie van portale hypertensie, vooral wat het optreden van bloedingen door een ruptuur van slokdarmvarices betreft. Er treedt nagenoeg nooit een bloeding op beneden een afbreekwaarde van 12 mmHg

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: