Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Prenatale toediening van corticosteroïden en resultaten bij tweelingen

Prenatale toediening van corticosteroïden en resultaten bij tweelingen

Prenatale toediening van corticosteroïden verlaagt de neonatale sterfte, de respiratoire morbiditeit en de incidentie van andere complicaties bij prematuren. Het risico op vroeggeboorte is tot 10 keer hoger in geval van een meerlingzwangerschap. Meerlingzwangerschappen zijn echter vaak ondervertegenwoordigd in gerandomiseerde studies van prenatale toediening van corticosteroïden.

Daarom hebben de auteurs de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van de studies die prenatale toediening van corticosteroïden hebben vergeleken met geen behandeling bij tweelingen (allemaal niet-gerandomiseerde studies).

De primaire eindpunten waren de neonatale sterfte en optreden van een ‘respiratory distress'-syndroom. Het is bewezen dat prenatale toediening van corticosteroïden heilzame effecten heeft op die twee eindpunten bij eenlingzwangerschappen. Secundaire eindpunten waren een intraventriculaire bloeding van minstens graad III, bronchopulmonale dysplasie, necrotiserende enterocolitis minstens graad II, periventriculaire leukomalacie en prematurenretinopathie graad III of hoger.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: