Dossiers  >   Spondyloartritis  >  Irisine bij axiale spondyloartritis, marker van ernst van de ziekte en van het cardiovasculaire risico

Irisine bij axiale spondyloartritis, marker van ernst van de ziekte en van het cardiovasculaire risico

Meerdere myokines en adipokines spelen mee bij het regelen van de immuunrespons en de pathogenese van chronische ontstekingsziekten. Zo speelt irisine een rol bij de angiogenese, oxidatieve stress, endotheeldisfunctie, het vetmetabolisme en het ontstekingsproces.

Patiënten met een axiale spondyloartritis vertonen meer atherosclerose en een hogere incidentie van hart- en vaataandoeningen en die laatste zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken bij axiale spondyloartritis.

Er is veel onderzoek over irisine gedaan bij hart- en vaataandoeningen, auto-immuunziekte, osteoporose en verschillende soorten kanker, maar er is nog geen onderzoek verricht naar irisine als marker van het cardiovasculaire risico en er is weinig bekend over de mogelijke rol van irisine bij de pathogenese van de ziekte. Er is één studie uitgevoerd over irisine bij axiale spondyloartritis en die heeft geconcludeerd dat patiënten met ernstigere symptomen een lagere irisinespiegel hadden. Ook bij andere reumatische aandoeningen is een negatieve correlatie vastgesteld tussen de irisinespiegel en de ziekteactiviteit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: