Dossiers  >   Multiple sclerose  >  De evolutie van de levenskwaliteit voorspellen met scores

De evolutie van de levenskwaliteit voorspellen met scores

15/09 - Volgens een nieuwe studie, die is gepubliceerd in Neurology, correleren specifieke factoren met een hoger risico op verslechtering van de aan de geestelijke en de lichamelijke gezondheid gerelateerde levenskwaliteit bij patiënten bij wie pas een diagnose van multipele sclerose (MS) is gesteld.

De meeste studies die de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit bij MS hebben onderzocht, zijn transversale studies. De weinige longitudinale studies hebben geen rekening gehouden met het mogelijk heterogene traject van de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit. Door opsporing van vroege risicofactoren die correleren met een minder goede aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit, zou men die patiënten kunnen informeren en zou men kunnen proberen daar iets aan te doen. Daarom hebben Julia O'Mahony et coll. de trajecten van de aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid gerelateerde levenskwaliteit onderzocht bij MS-patiënten en hebben ze vroege risicofactoren opgespoord van een traject met een minder goede aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: