Dossiers  >   Multiple sclerose  >  Cognitieve stoornissen kunnen lichamelijke invaliditeit bij MS voorspellen

Cognitieve stoornissen kunnen lichamelijke invaliditeit bij MS voorspellen

15/09 - Op het congres van de European Academy of Neurology (EAN) 2022 is een studie gepresenteerd die stelt dat cognitieve stoornissen correleren met progressie van de lichamelijke handicap bij patiënten met multipele sclerose (MS).

Bij een analyse van meer dan 1600 patiënten met een secundair progressieve vorm van multipele sclerose (SPMS) was de waarschijnlijkheid van rolstoelgebruik bijna tweemaal hoger bij de patiënten met de slechtste resultaten bij evaluatie van de cognitieve functies, dan bij de patiënten met de beste resultaten.

Gavin Giovannoni et coll. (Londen) hebben een secundaire analyse uitgevoerd van de EXPAND-studie, een fase 3-studie die het effect van siponimod, een orale selectieve sfingosine-1-fosfaatreceptormodulator, op het risico op verergering van de invaliditeit heeft onderzocht bij patiënten met een SPMS.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: