Dossiers  >   Hartfalen  >  Fragiele patiënten met hartfalen met een gevrijwaarde ejectiefractie: een plaats voor sacubitril-valsartan?

Fragiele patiënten met hartfalen met een gevrijwaarde ejectiefractie: een plaats voor sacubitril-valsartan?

Aan de saga van het combinatiepreparaat sacubitril-valsartan bij de behandeling van hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie (sinds de PARAGON-HF-studie) is nu een nieuwe episode toegevoegd met de publicatie van een subgroepanalyse van fragiele patiënten in the Journal of the American College of Cardiology (JACC).

De combinatie van sacubitril, een neprilysineremmer, en valsartan, een angiotensine II-receptorantagonist, heeft haar werkzaamheid bewezen bij hartfalen met gedaalde ejectiefractie in de PARADIGM-HF-studie. In de PARAGON-HF-studie daarentegen was de frequentie van optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt van ziekenhuisopname wegens hartfalen en cardiovasculaire sterfte 13% lager met sacubitril-valsartan dan met valsartan alleen, maar het verschil was niet statistisch significant. Vandaar het idee om de waarde van dat combinatiepreparaat te evalueren in subgroepen van patiënten. Hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie komt immers hoofdzakelijk voor bij oudere, vaak fragiele patiënten. Beide toestanden hebben evenwel enkele mechanismen gemeen en meer bepaald ontsteking en neurohormonale fenomenen, die zelfs zouden kunnen worden gebundeld in één enkel en uniek "geriatrisch syndroom".

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: