Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Link bijniersuppressie met inhalatiecorticosteroïden-therapie bij astma: een metabolomische analyse

Link bijniersuppressie met inhalatiecorticosteroïden-therapie bij astma: een metabolomische analyse

Bijniersuppressie bij astmapatiënten onder inhalatiecorticosteroïden (ICS) zou wel eens een groter probleem voor de volksgezondheid kunnen zijn dan eerder gedacht. Dat wil deze studie alvast aantonen met de analyse van meer dan 14.000 personen in vier afgebakende cohorten.

Sedert bijna 30 jaar vormen ICS de basiszorg voor patiënten met een matige tot ernstige vorm van astma. Hun impact op bijnierschorsinsufficiëntie is echter een alomtegenwoordige bezorgdheid. Het is noodzakelijk om het voorschrijven ervan perfect onder de knie te hebben en vooral rekening te houden met de recente aanpassingen van de GINA-richtlijnen (Global Initiative for Asthma). Die bevelen echter het gebruik van een ICS aan een lage dosis aan "indien nodig" als prioritaire optie om adolescenten en volwassenen zo snel mogelijk te helpen. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: