Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  De levensverwachting evalueren voor transcutane sluiting van het linker auriculum?

De levensverwachting evalueren voor transcutane sluiting van het linker auriculum?

Volgens een Canadese studie sterft bijna één op de zes patiënten binnen een jaar na percutane sluiting van het linker auriculum ter preventie van een trombo-embolie als gevolg van atriumfibrillatie. De auteurs hebben vijf risicofactoren voor overlijden kunnen opsporen. De vraag rijst dan ook of het niet goed zou zijn eerst de levensverwachting te evalueren om een zinloze operatie te vermijden.

Percutane sluiting van het linker auriculum is geïndiceerd bij de preventie van trombo-embolie, vooral cerebrovasculair accident, bij patiënten met een niet-valvulaire atriumfibrillatie die een hoog risico lopen (CHA2DS2-VASc ≥ 4) en bij wie anticoagulantia gecontra-indiceerd zijn. De procedure bestaat in transcutane plaatsing van een medisch hulpmiddel (Watchman, Watchman FLX of Amplatzer Amulet) in de ingang van het linkerhartoortje, een holte in de wand van de voorkamer, om dat oortje af te sluiten zodat er zich geen stolsels in kunnen vormen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: