Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Atriumfibrillatie: edoxaban in lage dosering effectief bij fragiele oude patiënten

Atriumfibrillatie: edoxaban in lage dosering effectief bij fragiele oude patiënten

We schrijven niet graag een antistollingstherapie in standaarddosering voor bij fragiele 80-plussers met atriumfibrillatie. Een Japanse gerandomiseerde studie heeft aangetoond dat toediening van edoxaban, een direct werkend oraal anticoagulans, in een dosering van 15 mg/d doeltreffend is bij de preventie van trombo-embolie bij die patiënten zonder significante stijging van het risico op ernstige bloedingen (1). De vorsers denken dat een direct werkend oraal anticoagulans in lage dosering kan worden voorgeschreven in die populatie.

We schrijven niet graag een antistollingstherapie in standaarddosering voor bij fragiele 80-plussers met atriumfibrillatie. Een Japanse gerandomiseerde studie heeft aangetoond dat toediening van edoxaban, een direct werkend oraal anticoagulans, in een dosering van 15 mg/d doeltreffend is bij de preventie van trombo-embolie bij die patiënten zonder significante stijging van het risico op ernstige bloedingen (1). De vorsers denken dat een direct werkend oraal anticoagulans in lage dosering kan worden voorgeschreven in die populatie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: