Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Waarom werkgevers op welzijn moeten inzetten

Waarom werkgevers op welzijn moeten inzetten

De resultaten van een Brits-Deens-Spaans onderzoek tonen duidelijk een verband aan tussen een goede geestelijke gezondheid en een daling van het verlies aan productiviteit. Voor Denemarken zou het bedrag van deze daling jaarlijks op ongeveer 900 miljoen tot 1 miljard dollar afkloppen. Een van de coauteurs verwoordt het anders: “We moeten stappen ondernemen zodat werkplekken een beter welzijn promoten. Dit komt de werknemers en de economie ten goede.”

Dit onderzoek is uiteraard niet de eerste gezondheidseconomische studie die een verband aantoont tussen geestelijke gezondheid en de positieve of negatieve impact ervan op de economie, met name in het kader van gekende factoren zoals absenteïsme, presenteïsme en productiviteit. Toch valt deze internationale studie op tussen andere gelijkaardige studies, want slechts weinig studies hadden als onderwerp een daling van de (productiviteits)kosten door een goede geestelijke gezondheid en welzijn. En uiteraard ligt het voor de hand dat werknemers die zich goed in hun vel voelen, ook minder ziektedagen opnemen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: