Dossiers  >   Hartfalen  >  Hartfalen en ijzertekort: ferriderisomaltose effectief op lange termijn

Hartfalen en ijzertekort: ferriderisomaltose effectief op lange termijn

Herhaalde intraveneuze injecties van ferriderisomaltose bij patiënten met hartfalen én ijzertekort verlaagt het risico op een samengesteld eindpunt van overlijden en ziekenhuisopname wegens hartfalen significant, volgens de resultaten van de IRONMAN-studie, die Paul Kalra (Portsmouth Hospitals University NHS Trust en Universiteit van Glasgow) op het congres van de AHA 2022 heeft gepresenteerd.(1) De studie is terzelfder tijd gepubliceerd in The Lancet.(2)

Patiënten met hartfalen vertonen vaak ijzertekort. IJzertekort verergert de klinische symptomen en correleert met een slechtere prognose. Meerdere studies hebben al aangetoond dat intraveneuze toediening van ferricarboxymaltose bij patiënten met hartfalen met een gedaalde LVEF én ijzertekort de levenskwaliteit en de inspanningscapaciteit op korte termijn verbetert. Ook verlaagt die behandeling het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen gedurende minstens 12 maanden. Er is echter geen effect op de sterfte gemeten en ook de effecten ervan op lange termijn zijn nog niet bekend. Daarom hebben de vorsers een studie op touw gezet om na te gaan of intraveneuze ijzersupplementen boven op de standaardbehandeling van hartfalen de langetermijnprognose verbeteren bij patiënten met hartfalen met een gedaalde LVEF.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: