Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Preventie van postoperatieve atriumfibrillatie: gemengde resultaten na botulinetoxinebehandeling

Preventie van postoperatieve atriumfibrillatie: gemengde resultaten na botulinetoxinebehandeling

Eén derde van de patiënten ontwikkelt een ritmestoornis na hartchirurgie. In een gerandomiseerde fase 2-studie, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd op het congres van de AHA 2022, was injectie van botulinetoxine (Botox® 125 E en 250 E) in het vetweefsel van het pericard niet effectief bij de preventie van optreden van atriumfibrillatie na hartklepchirurgie of coronaire overbruggingschirurgie (1). Bij een subgroepanalyse zijn echter wel gunstige effecten vastgesteld bij de 65-plussers.

"Atriumfibrillatie na chirurgie is een probleem. 30-60% van de patiënten ontwikkelt een atriumfibrillatie na hartchirurgie. Die incidentie is de laatste decennia vrij weinig veranderd", bij gebrek aan doeltreffende behandeling, commentarieerde dr. Jonathan Piccini (Duke University Medical Center, Durham, Verenigde Staten), hoofdauteur van de studie, tijdens zijn presentatie. Preventief schrijven we een bètablokker of amiodaron voor, maar zonder veel effect. "Er is echt nood aan een veilige behandeling die het risico op postoperatieve atriumfibrillatie verlaagt."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: