Dossiers  >   Prostaatkanker  >  Tweedelijnstherapie voor gemetastaseerde prostaatkanker: hoe de tolerantie voor een taxaan verbeteren?

Tweedelijnstherapie voor gemetastaseerde prostaatkanker: hoe de tolerantie voor een taxaan verbeteren?

In de CABASTY-studie was een behandeling met cabazitaxel in een dosering van 16 mg/m² om de 2 weken even goed als de conventionele dosering van 25 mg/m² om de 3 weken bij patiënten van 65 jaar of ouder met een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Dat behandelingsschema werd significant beter verdragen en had een even goed effect op de progressievrije overleving en de totale overleving. Dat schema is dan ook zeker te verkiezen bij typisch oudere patiënten, die nog andere medicijnen moeten innemen en bij wie de tolerantie een belangrijke bekommernis is.

Prof. Stéphane Oudard, Georges Pompidou Ziekenhuis in Parijs, Frankrijk.

Een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker kan worden behandeld met een androgeendeprivatietherapie + een hormoontherapie van de nieuwe generatie + docetaxel. Maar wat doe je als die behandeling mislukt? Een andere hormoontherapie van de nieuwe generatie of overschakelen op een taxaan? In de CARD-studie was cabazitaxel plus prednison beter dan een 2e hormoontherapie (enzalutamide of abirateronacetaat + prednison). De mediane totale overleving was 13,6 maanden met cabazitaxel en 11 maanden in de controlegroep en de sterfte was 36% lager met cabazitaxel, maar 44,7% van de patiënten heeft een ernstige neutropenie ontwikkeld. Waarom dan het toedieningsschema niet wijzigen zoals ook wordt gedaan met docetaxel. De SIOG raadt docetaxel in een dosering van 50 mg/m² om de 2 weken aan bij oude fragiele patiënten die het klassieke schema niet verdragen. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: