Dossiers  >   Vaccins  >  Effectiviteit van covidvaccins tegen herinfecties, van alfa tot omikron

Effectiviteit van covidvaccins tegen herinfecties, van alfa tot omikron

Over het belang van een covidvaccinatie bij personen die eerder reeds een infectie doormaakten, is intussen veel inkt gevloeid. Uit een nieuwe cohortstudie, uitgevoerd in Denemarken, is gebleken dat het vaccin significante bescherming biedt, zelfs in deze populatie en in het bijzonder tegen de pre-omikronvarianten.

Uit eerdere studies kwam al naar voor dat een natuurlijke infectie globaal gesproken een betere en meer duurzame bescherming biedt tegen een SARS-CoV-2-infectie dan alleen maar een vaccinatie. Maar hieruit kunnen we uiteraard niet besluiten dat vaccinatie niet nuttig zou zijn bij personen die reeds een eerste keer een covidinfectie hebben doorgemaakt. Om hier schoon schip te maken besloot een team van wetenschappers om een Deens nationaal register te doorploegen om de vaccinale effectiviteit te boordelen tegen herinfecties, ziekenhuisopnames en overlijden in functie van de tijd die is verlopen sinds de toediening ervan bij personen die tussen 1 januari 2020 en 31 januari 2022 besmet raakten met SARS-CoV-2. Het team berekende de vaccinale effectiviteit afzonderlijk voor drie afgebakende periodes (die overeenkwamen met de dominantie van respectievelijk de alfa-, delta- en omikronvariant), met als vergelijkingspunt niet-gevaccineerde besmette personen. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: