Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Wat u over astma en COVID-19 moet weten

Wat u over astma en COVID-19 moet weten

Intussen is reeds vele keren aangetoond dat respiratoire virussen de belangrijkste oorzaken van ernstige astma-exacerbaties zijn. Hoe zit het met COVID-19? Is er een verhoogd risico van exacerbaties van astma bij COVID-19-patiënten? Lopen astmapatiënten een hoger risico om een meer ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen? Is het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) of systemische corticosteroïden (SCS) zonder gevaar bij deze patiënten? Kunnen inhalatiecorticosteroïden een zekere graad van bescherming tegen een infectie bieden? Deze literatuurreview probeert een antwoord te geven op deze vragen en het verband tussen astma en het SARS-CoV-2-besmettingsrisico, ernst van de ziekte en de prognose samen te vatten.

Uit epidemiologische studies over de H1N1-griep is gebleken dat er een rechtstreeks verband is tussen deze ziekte en astma bij kinderen en bij volwassenen. Het is dan ook logisch om zich af te vragen hoe het zit met de relatie tussen astma en een SARS-CoV-2-infectie.

Astma en SARS-CoV-2-besmettingsrisico 

De resultaten van de eerste studies waren tegenstrijdig. Enerzijds was er blijkbaar geen verhoogd risico op een SARS-CoV-2-infectiesbij astmapatiënten, maar anderzijds was er wel een hogere COVID-19-prevalentie bij astmapatiënten dan bij de volwassen bevolking. Maar na een serie van studies in verschillende uithoeken van onze aardvol konden wetenschappers de volgende conclusie trekken: "De huidige evidentie ondersteunt het idee dat astma het SARS-CoV-2-risico niet verhoogt". 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: