Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Atriumfibrillatie: direct werkende orale anticoagulantia correleren met een lager risico op renale complicaties

Atriumfibrillatie: direct werkende orale anticoagulantia correleren met een lager risico op renale complicaties

Bij de behandeling van atriumfibrillatie blijken er minder renale complicaties (verergering van chronische nierinsufficiëntie, acuut nierlijden, ernstige bloeding) op te treden bij behandeling met direct werkende orale anticoagulantia dan bij behandeling met vitamine K-antagonisten. Dat wordt bevestigd door een retrospectieve Deense studie (1). Bij de preventie van trombo-embolie blijken direct werkende orale anticoagulantia even effectief te zijn als vitamine K-antagonisten.

Direct werkende orale anticoagulantia veroorzaken minder bloedingen dan vitamine K-antagonisten en worden dan ook aanbevolen als eerstelijnstherapie bij de preventie van trombo-embolie bij de meeste patiënten met een niet-valvulaire atriumfibrillatie. Volgens nieuwe gegevens zijn direct werkende orale anticoagulantia ook beter voor de nieren.

Volgens een recente meta-analyse bij in het totaal meer dan 285 000 patiënten met atriumfibrillatie was het risico op optreden van acuut nierlijden 30% lager met direct werkende orale anticoagulantia dan met warfarine (2). De incidentie van verdubbeling van het serumcreatinine en optreden van nierinsufficiëntie was respectievelijk 17% en 42% lager met direct werkende orale anticoagulantia. De studies waarop de meta-analyse is uitgevoerd, vertonen echter heel wat zwaktes, vooral wat de duur van de follow-up betreft, vinden dr. Marco Trevisan (Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden) et coll.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: