Dossiers  >   Migraine  >  Combinatie type diabetes type 2 en migraine verhogen cardiovasculair risico (nog eens)

Combinatie type diabetes type 2 en migraine verhogen cardiovasculair risico (nog eens)

Patiënten met diabetes type 2 lopen een hoger risico op cardiovasculaire verwikkelingen en aandoeningen. De resultaten van deze Koreaanse cohortstudie laten zien hoe migraine bij deze patiëntenpopulatie het cardiovasculaire nog verder verhoogt, met name dat van myocardinfarct, ischemische beroerte en cardiovasculair overlijden. En dat verhoogd risico is vooral bij migraine met aura.

Wat is de impact van migraine op cardiovasculaire events bij patiënten met diabetes type 2? Zowel diabetes type 2 als migraine kunnen afzonderlijk het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhogen. De combinatie van beide aandoeningen heeft wel degelijk een impact op het risico van cardiovasculaire ziektes of events, zo leert deze studie ons. Mogelijke onderliggende mechanismen kunnen zijn: endotheliale disfunctie, inflammatoir proces, genetische voorbestemming voor migraine en vasculaire risicofactoren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: