Dossiers  >   Prostaatkanker  >  Prostaatkanker: de laagste concentratie van prostaatspecifiek antigeen correleert met de resultaten

Prostaatkanker: de laagste concentratie van prostaatspecifiek antigeen correleert met de resultaten

Een laagste PSA-gehalte (PSA = prostaatspecifiek antigeen) van 0,06 ng/ml of lager na 12 maanden correleert met een lagere sterfte aan prostaatkanker en een betere overleving zonder biochemisch recidief bij patiënten met een prostaatkanker met een intermediair tot hoog risico die worden behandeld met externe radiotherapie en een androgeendeprivatietherapie. Het laagste PSA-gehalte en het bereiken van het laagste PSA-gehalte binnen 12 maanden correleerden met een betere overleving zonder biochemisch recidief bij patiënten met een prostaatkanker met een hoog risico.

Waarom is dat belangrijk 

Studieopzet

Belangrijkste resultaten

Zwaktes

Referentie
Cetin IA, Akay SU, Sengoz M. Prostate-specific antigen nadir within 1 year of radiotherapy combined with hormone therapy predicts cancer-specific mortality and biochemical recurrence-free survival in prostate cancer patients. BMC Urol. 2022;22(1):182. doi: 10.1186/s12894-022-01125-1. PMID: 36376849

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: