Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Evolutie van toxiciteit van glucocorticoïden meten doorheen de tijd

Evolutie van toxiciteit van glucocorticoïden meten doorheen de tijd

Glucocorticoïden vormen een fundamentele pijler voor de behandeling van tientallen inflammatoire aandoeningen. Hun toxiciteit komt in alle klinische studies aan bod, maar ook in de praktijk en in het bijzonder voor de meerderheid van patiënten die een behandeling voor immuungemedieerde ziekten ondergaat. De index voor de toxiciteit van glucocorticoïden (glucocorticoid toxicity index, GTI) is een hulpmiddel om de evolutie van de toxiciteit van glucocorticoïden tussen twee punten in de tijd te meten. Maar eveneens een handig middel om zowel de verergering als de verbetering te kwantificeren. Dit artikel reikt de belangrijkste gegevens aan om dit instrument te gebruiken.

Een internationale groep van experts heeft de GTI ontwikkeld. Het is het eerste genormaliseerde en gevalideerde instrument om de toxiciteit van glucocorticoïden te meten. Bedoeling van deze index is om de verandering van de toxiciteit van glucocorticoïden doorheen de tijd in cijfers weer te geven. Tot op de dag van vandaag gebruikten meer dan 45 studies de GTI. De meeste van de GTI-domeinen zijn gebaseerd op klinische metingen of laboratoriumtests. Van de 70 vastgestelde vormen van toxiciteit van glucocorticoïden werden deze die waarschijnlijker te wijten waren aan het effect van de therapie met deze klasse van geneesmiddelen dan aan de ziekte zelf, meegenomen bij de berekening van de GTI. De exclusie omvatte toxiciteit die moeilijk te onderscheiden is van concomitante comorbiditeiten of effecten van onderliggende aandoeningen (CVA, myocardinfarct, atherosclerose, …)

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: