Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Geval van gegeneraliseerde erythemateuze squameuze huiduitslag onder glucocorticoïden

Geval van gegeneraliseerde erythemateuze squameuze huiduitslag onder glucocorticoïden

De beschrijving van deze casus is om artsen te herinneren aan een potentieel triggereffect van systemische glucocorticoïden, voorgeschreven als behandeling van psoriasis en een erytrodermische psoriasis kunnen veroorzaken.

Erytrodermische psoriasis

Erytrodermische psoriasis is een subtype van psoriasis dat niet zo frequent is. Minder dan 3% van de patiënten heeft er last van. Patiënten met dit subtype kampen met erytheem, waarbij meer dan 75% van het lichaamsoppervlak is aangetast, met de daarbij horende schilfers, puisten of huidexfoliatie. Belangrijkste risicofactor van erytrodermische psoriasis is medicatie, t.t.z. een behandeling met systemische glucocorticoïden of een plotse stopzetting van systemische psoriasisgeneesmiddelen zoals methotrexaat en cyclosporine. De diagnose is gebaseerd op de herkenning van kenmerken van psoriasis, een klinisch onderzoek en een huidbiopsie zonder andere oorzaken van erytrodermie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: