Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Dexamethason-geïnduceerde reversibele tumorprogressie bij patiënten onder immuuncheckpointremmers

Dexamethason-geïnduceerde reversibele tumorprogressie bij patiënten onder immuuncheckpointremmers

Meerdere studies maken melding van tumorprogressie door corticoïden onder een behandeling met immuuncheckpointremmers. Nooit werd echter vastgesteld of dit verband ook omkeerbaar is. Deze studie beschrijft een transitoire tumorprogressie, geïnduceerd door dexamethason en voorgeschreven omwille van een ernstige vorm van COVID-19 bij een patiënt onder een behandeling met pembrolizumab voor een uitgezaaide blaaskanker.

Immuuntherapieën en immuuncheckpointremmers zijn de laatste revolutie op het vlak van oncologie. De casus van deze patiënt onder pembrolizumab, en behandeld voor een ernstige COVID-19-infectie met dexamethason, komt met bewijs dat tumorprogressie in de context van een intercurrent gebruik van systemische corticosteroïden, tijdelijk kan zijn. 

Beschrijving van de casus 

In 2014 werd bij deze 75-jarige patiënt de diagnose FGFR wild-type urotheelcarcinoom van de blaas met longmetastasen gesteld. Zijn eerstelijnsbehandeling bestond uit de combinatie van gemcitabine-carboplatine. Na een partiële respons volgde een follow-upperiode zonder therapie, maar helaas met een herval in 2018. Hij startte opnieuw met de initieel toegediende behandeling en dit cyclisch tot februari 2020 met een stabilisering van de ziekte. Artsen stelden de tumorprogressie in juli 2020 vast en op 6 augustus 2020 startte men pembrolizumab 400 mg op (intraveneus, elke zes weken). Na acht maanden stabilisatie onder pembrolizumab kreeg patiënt te maken met een ernstige COVID-19-besmetting. Patiënt kreeg zuurstoftherapie toegediend, alsook dexamethason 6 mg per dag en dit gedurende tien dagen. De COVID-19-infectie evolueerde gunstig en patiënt verliet het ziekenhuis op 9 april 2021. Na een onderbreking van tien weken werd pembrolizumab hervat op 18 mei 2021. Op 18 augustus 2021 onderging patiënt een CT-scan die een significante tumorprogressie liet zien. De patiënt bleef injecties met pembrolizumab krijgen en uit een medische beeldvorming op 22 oktober 2021 bleken de laesies kleiner te zijn.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: