Dossiers  >   Tabaksverslaving  >  Zorgen rookstopprogramma’s voor minder gezondheidskosten op langere termijn?

Zorgen rookstopprogramma’s voor minder gezondheidskosten op langere termijn?

Een Canadees team van wetenschappers stelde zich deze vraag, en in het bijzonder of er verschillen tussen vrouwen en mannen waren. Conclusie: degenen die een beroep deden op een rookstopprogramma hadden toch wel hogere gezondheidskosten, zowel vrouwen als mannen, als was het effect bij vrouwen slechts tijdelijk. Belangrijk is om bij gezondheidseconomische analyses dit verder in kaart te brengen en dus rekening te houden met het geslacht.

Heel wat eerdere studies over het verband tussen rookstopbehandelingen en gezondheidskosten hadden veel beperkingen, zoals beperkt tot bepaalde tijdsperiodes en tot specifieke populaties. Verder is er gebrek aan evidentie over de langetermijneffecten van rookstopprogramma's op de kosten voor de gezondheidszorg. Het Canadese team probeerde eveneens een antwoord te vinden op de vraag of er ook sprake was van verschillen per geslacht. Het team maakte een koppeling tussen administratieve gezondheidsdata en de gezondheidskosten van vrouwen en van mannen die ofwel een rookstopprogramma hadden gevolgd, of niet en dit in de Canadese provincie van Ontario. Ze gingen op zoek naar bovenvermelde verschillen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: