Dossiers  >   Tabaksverslaving  >  Welke rookstopinterventie na diagnose van kanker? Geen “one size fits all” aanpak!

Welke rookstopinterventie na diagnose van kanker? Geen “one size fits all” aanpak!

Deze systematische review over welke rookstopinterventie het meest effectief is na de diagnose van kanker kwam niet met een pasklaar antwoord. Integendeel, de conclusie wijzen op de noodzaak om nog meer in te zetten op research naar rookstop bij kankerpatiënten, en welke interventie het best is afgestemd op de behoeften van deze populatie. Of hoe meer onderzoek naar een meer gepersonaliseerde rookstopbegeleiding van kankerpatiënten moet gebeuren.

Roken is niet alleen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid wereldwijd, de kosten voor de maatschappij zijn enorm. Nationale campagnes en een verbod op reclame van tabaksproducten in de westerse wereld hebben hun effect niet gemist, maar er is nog veel werk aan de winkel in landen met lage en middeninkomens. In alle landen, ongeacht het inkomen, liggen nog open werven om rookstop verder te bevorderen bij risicogroepen, zoals bij kankerpatiënten. Maar dat is minder voor de hand liggend. Zo moeten zorgverstrekkers niet alleen een betere opleiding krijgen om deze kwetsbare patiëntenpopulatie zo goed mogelijk bij een rookstop te kunnen begeleiden, er is eveneens een duidelijk gebrek aan bewijs van welke rookstopinterventie nu het meest doeltreffend is. De auteurs van deze systematisch review roepen dan ook op om het onderzoek naar deze topic op te drijven.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: