Dossiers  >   Corticosteroïden  >  Corticosteroïden in de richtlijnen voor de behandeling van chronische hoest

Corticosteroïden in de richtlijnen voor de behandeling van chronische hoest

Chronische hoest, d.w.z. een hoest die meer dan acht weken aanhoudt, treft ongeveer 10% van de bevolking en is een frequente reden om een arts op te zoeken. Deze richtlijnen voor de klinische praktijk komen uit een systematische review van de literatuur. Ze bevatten een beschrijving van de stapsgewijze procedure om deze pathologie te behandelen, waarbij de patiënt centraal staat en op basis van evidentie.

De international classificatie van hoest is op tijdsduur gebaseerd: acute hoest (tot acht weken) en chronische hoest (meer dan acht weken). Terwijl bij de meeste gevallen van acute hoest er sprake is van een infectie, is het moeilijker om de diagnose van chronische hoest te stellen omwille van de mogelijke differentiële diagnoses: COPD bij rokers, bronchiale astma, hoestsyndroom van de bovenste luchtwegen, eosinofiele bronchitis en gastro-oesofageale reflux (GERD). In een onlinebevraging in 29 Europese landen met 1.120 respondenten met chronische hoest verklaarde bijna de helft van de patiënten dat ze nooit een diagnose had meegekregen. Bedoeling van deze richtlijnen is om medisch advies te geven met de focus op de patiënt, om de meest frequente oorzaken van hoest te bespreken en de diagnoseprocedures op een later tijdstip.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: